WOR: Wet op de ondernemingsraden

Artikel 7 – Voorzitter

Inhoudsopgave

Algemene bepalingen

Artikel 7 – Voorzitter

De ondernemingsraad kiest uit zijn midden een voorzitter en een of meer plaatsvervangende voorzitters. De voorzitter, of bij diens verhindering een plaatsvervangende voorzitter, vertegenwoordigt de ondernemingsraad in rechte.