Artikel 7 – Voorzitter

Algemene bepalingen

Artikel 7 – Voorzitter

Wet op de ondernemingsraden

De ondernemingsraad kiest uit zijn midden een voorzitter en een of meer plaatsvervangende voorzitters. De voorzitter, of bij diens verhindering een plaatsvervangende voorzitter, vertegenwoordigt de ondernemingsraad in rechte.

Gerelateerde artikelen