WOR: Wet op de ondernemingsraden

Artikel 22a – Frequentie te bespreken onderwerpen initiatiefrecht

Inhoudsopgave

Algemene bepalingen

Artikel 22a – Frequentie te bespreken onderwerpen initiatiefrecht

In rechtsgedingen tussen de ondernemer en de ondernemingsraad kan de ondernemingsraad niet in de proceskosten worden veroordeeld.