Artikel 22a – Proceskosten

Algemene bepalingen

Artikel 22a – Proceskosten

Wet op de ondernemingsraden

In rechtsgedingen tussen de ondernemer en de ondernemingsraad kan de ondernemingsraad niet in de proceskosten worden veroordeeld.

Gerelateerde artikelen