WOR: Wet op de ondernemingsraden

Artikel 40 – Verslag

Inhoudsopgave

Algemene bepalingen

Artikel 40 – Verslag

  1. Iedere bedrijfscommissie brengt jaarlijks aan Onze Minister en aan de Raad verslag uit van haar werkzaamheden in het afgelopen kalenderjaar.

  1. Onze Minister kan regelen stellen ten aanzien van de verslaggeving.