Artikel 38 – Benoeming van leden

Algemene bepalingen

Artikel 38 – Benoeming van leden

Wet op de ondernemingsraden
  1. De leden en de plaatsvervangende leden van een bedrijfscommissie worden voor de helft benoemd door de door de Raad daartoe aangewezen representatieve organisatie of organisaties van ondernemers en voor de helft door de door de Raad daartoe aangewezen representatieve organisatie of organisaties van werknemers.

  1. De Raad bepaalt het aantal leden en plaatsvervangende leden dat elke aangewezen organisatie kan benoemen.

Gerelateerde artikelen