WOR: Wet op de ondernemingsraden

Artikel 53b – Uitgezonderde ambtenaren

Inhoudsopgave

Algemene bepalingen

Artikel 53b – Uitgezonderde ambtenaren

Deze wet is niet van toepassing op de rechterlijke ambtenaren werkzaam bij de Hoge Raad.