Artikel 53b – Uitgezonderde ambtenaren

Algemene bepalingen

Artikel 53b – Uitgezonderde ambtenaren

Wet op de ondernemingsraden

Deze wet is niet van toepassing op de rechterlijke ambtenaren werkzaam bij de Hoge Raad.

Gerelateerde artikelen