Artikel 14 – Regeling van werkwijze

Algemene bepalingen
OR overheid (politiek Primaat)

Artikel 14 – Regeling van werkwijze

 1. De ondernemingsraad regelt in zijn reglement zijn werkwijze.

 1. Het reglement bevat in ieder geval voorschriften omtrent:

  a.de gevallen waarin de ondernemingsraad ten behoeve van de uitoefening van zijn taak bijeenkomt;

  b.de wijze van bijeenroeping van de ondernemingsraad;

  c.het aantal leden dat aanwezig moet zijn om een vergadering te kunnen houden;

  d.de uitoefening van het stemrecht in de vergaderingen;

  e.de voorziening in het secretariaat;

  f.het opmaken en het bekendmaken aan de ondernemer, de leden van de ondernemingsraad en aan de andere in de onderneming werkzame personen van de agenda van de vergaderingen van de ondernemingsraad;

  g.het tijdstip waarop de ondernemer, de leden van de ondernemingsraad en de andere in de onderneming werkzame personen uiterlijk in kennis dienen te worden gesteld van de agenda, welk tijdstip niet later kan worden gesteld dan 7 dagen vóór de vergadering, behoudens in spoedeisende gevallen;

  h.het opmaken en het bekendmaken aan de ondernemer, de leden van de ondernemingsraad en aan de andere in de onderneming werkzame personen van de verslagen van de vergaderingen van de ondernemingsraad en van het jaarverslag van de ondernemingsraad.

Meer weten over de WOR? Volg onze masterclass

 

Niveau: Beginner tot ervaren

Cursusboek Masterclass WORJe bent al een tijdje lid van de OR en toch heb je het gevoel dat je zaken mist. Dat er meer uit te halen valt en dat je meer invloed wilt hebben. Je wilt er zeker van zijn dat je weet dat bepaalde zaken advies- of instemmingsplichtig zijn? En je wilt weten hoe je het ‘spel’ nog beter kan spelen om echt invloed te hebben. Je weet zeker dat er meer in zit dan dat je er nu uithaalt.

Dan is de training Masterclass WOR wat je nodig hebt. Na deze Masterclass beheers jij het ‘echte’ spel.

Gerelateerde artikelen