WOR: Wet op de ondernemingsraden

Artikel 31c – Mededeling adviesopdracht aan externe partij

Inhoudsopgave

Algemene bepalingen

Artikel 31c – Mededeling adviesopdracht aan externe partij

De ondernemer doet aan de ondernemingsraad zo spoedig mogelijk mededeling van zijn voornemen tot het verstrekken van een adviesopdracht aan een deskundige buiten de onderneming, met betrekking tot een aangelegenheid als bedoeld in artikel 27.