Artikel 31c – Mededeling adviesopdracht aan externe partij

Algemene bepalingen

Artikel 31c – Mededeling adviesopdracht aan externe partij

Wet op de ondernemingsraden

De ondernemer doet aan de ondernemingsraad zo spoedig mogelijk mededeling van zijn voornemen tot het verstrekken van een adviesopdracht aan een deskundige buiten de onderneming, met betrekking tot een aangelegenheid als bedoeld in artikel 27.

Gerelateerde artikelen