Artikel 12 – Zittingsperiode

Algemene bepalingen
OR overheid (politiek Primaat)

Artikel 12 – Zittingsperiode

  1. De leden van de ondernemingsraad treden om de drie jaren tegelijk af. Zij zijn terstond herkiesbaar.

  1. De ondernemingsraad kan, in afwijking van het eerste lid, in zijn reglement bepalen, dat de leden om de twee jaren of om de vier jaren tegelijk aftreden, dan wel om de twee jaren voor de helft aftreden. De ondernemingsraad kan voorts beperkingen vaststellen ten aanzien van de herkiesbaarheid.

  1. Wanneer een lid van de ondernemingsraad ophoudt in de onderneming werkzaam te zijn, eindigt van rechtswege zijn lidmaatschap van de ondernemingsraad.

  1. De leden van de ondernemingsraad kunnen te allen tijde als zodanig ontslag nemen. Zij geven daarvan schriftelijk kennis aan de voorzitter en aan de ondernemer.

  1. Hij die optreedt ter vervulling van een tussentijds opengevallen plaats, treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij komt had moeten aftreden.

Meer weten over de WOR? Volg onze masterclass

 

Niveau: Beginner tot ervaren

Cursusboek Masterclass WORJe bent al een tijdje lid van de OR en toch heb je het gevoel dat je zaken mist. Dat er meer uit te halen valt en dat je meer invloed wilt hebben. Je wilt er zeker van zijn dat je weet dat bepaalde zaken advies- of instemmingsplichtig zijn? En je wilt weten hoe je het ‘spel’ nog beter kan spelen om echt invloed te hebben. Je weet zeker dat er meer in zit dan dat je er nu uithaalt.

Dan is de training Masterclass WOR wat je nodig hebt. Na deze Masterclass beheers jij het ‘echte’ spel.

Gerelateerde artikelen