Artikel 35a

Algemene bepalingen

Artikel 35a

Wet op de ondernemingsraden

[Vervallen per 04-03-1998]

Gerelateerde artikelen