WOR: Wet op de ondernemingsraden

Vervallen

Inhoudsopgave

Algemene bepalingen

Vervallen

[Vervallen per 04-03-1998]