Artikel 43 – Bedrijfschap door SER aangewezen als bedrijfscommissie

Algemene bepalingen

Artikel 43 – Bedrijfschap door SER aangewezen als bedrijfscommissie

Wet op de ondernemingsraden

[Vervallen per 01-01-2015]

Gerelateerde artikelen