Artikel 53a – Ministerie van Defensie

Algemene bepalingen

Artikel 53a – Ministerie van Defensie

Wet op de ondernemingsraden

Deze wet is niet van toepassing op het Ministerie van Defensie en de daaronder ressorterende diensten, bedrijven of instellingen.

Gerelateerde artikelen