WOR: Wet op de ondernemingsraden

Artikel 53a – Ministerie van Defensie

Inhoudsopgave

Algemene bepalingen

Artikel 53a – Ministerie van Defensie

Deze wet is niet van toepassing op het Ministerie van Defensie en de daaronder ressorterende diensten, bedrijven of instellingen.