WOR: Wet op de ondernemingsraden

Artikel 31f – Uitvoering pensioenovereenkomst

Inhoudsopgave

Algemene bepalingen

Artikel 31f – Uitvoering pensioenovereenkomst

De ondernemer is verplicht de ondernemingsraad zo spoedig mogelijk schriftelijk te informeren over elke voorgenomen vaststelling, wijziging of intrekking van een uitvoeringsovereenkomst als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet of een uitvoeringsreglement als bedoeld in onderdeel b van de definitie van uitvoeringsreglement in artikel 1 van de Pensioenwet.