Artikel 31f – Uitvoering pensioenovereenkomst

Algemene bepalingen

Artikel 31f – Uitvoering pensioenovereenkomst

Wet op de ondernemingsraden

De ondernemer is verplicht de ondernemingsraad zo spoedig mogelijk schriftelijk te informeren over elke voorgenomen vaststelling, wijziging of intrekking van een uitvoeringsovereenkomst als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet of een uitvoeringsreglement als bedoeld in onderdeel b van de definitie van uitvoeringsreglement in artikel 1 van de Pensioenwet.

Gerelateerde artikelen