Artikel 23b – Besluiten en schorsing

Algemene bepalingen

Artikel 23b – Besluiten en schorsing

Wet op de ondernemingsraden
  1. Tijdens een overlegvergadering kunnen zowel door de ondernemer als door de ondernemingsraad besluiten worden genomen.

  1. Een overlegvergadering wordt door de voorzitter geschorst, wanneer de ondernemer of de ondernemingsraad ten aanzien van een bepaald onderwerp afzonderlijk beraad wenselijk acht.

Gerelateerde artikelen