Artikel 51 – Bestaande bedrijfscommissies

Algemene bepalingen

Artikel 51 – Bestaande bedrijfscommissies

Wet op de ondernemingsraden

De bedrijfscommissies, door de Raad ingesteld krachtens de Wet op de Ondernemingsraden (Stb. 1950, K 174), worden geacht door de Raad te zijn ingesteld krachtens deze wet.

Gerelateerde artikelen