Artikel 54 – Titel van de wet

Algemene bepalingen

Artikel 54 – Titel van de wet

Wet op de ondernemingsraden
 1. Deze wet kan worden aangehaald als Wet op de ondernemingsraden.

 1. Zij treedt in werking op een door Ons te bepalen tijdstip.

  Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat allen Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

  Gegeven ten Paleize Soestdijk , 28 januari 1971

  JULIANA.

  De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,

  B. ROOLVINK.

  De Minister van Justitie,

  C. H. F. POLAK.

  De Staatssecretaris van Economische Zaken,

  L. J. M. VAN SON.

  Uitgegeven de achttiende februari 1971.

  De Minister van Justitie,

  C. H. F. POLAK.

Gerelateerde artikelen