Artikel 44 – Vervallen

Algemene bepalingen

Artikel 44 – Vervallen

Wet op de ondernemingsraden

[Vervallen per 01-04-1990]

Gerelateerde artikelen