WOR: Wet op de ondernemingsraden

Artikel 32a – Vervallen

Inhoudsopgave

Algemene bepalingen

Artikel 32a – Vervallen

[Vervallen per 01-04-1990]