WOR: Wet op de ondernemingsraden

Artikel 50 – Verwijzing naar artikel 25

Inhoudsopgave

Algemene bepalingen

Artikel 50 – Verwijzing naar artikel 25

Voor de jaren 2006 en 2007 wordt in artikel 25, eerste lid, onderdeel m, voor «artikel 40, aanhef en eerste lid, onderdeel b» gelezen: artikel 122d, tweede lid.