Artikel 50 – Verwijzing naar artikel 25

Algemene bepalingen

Artikel 50 – Verwijzing naar artikel 25

Wet op de ondernemingsraden

Voor de jaren 2006 en 2007 wordt in artikel 25, eerste lid, onderdeel m, voor «artikel 40, aanhef en eerste lid, onderdeel b» gelezen: artikel 122d, tweede lid.

Gerelateerde artikelen