Artikel 47 – Algemene maatregel van bestuur

Algemene bepalingen

Artikel 47 – Algemene maatregel van bestuur

Wet op de ondernemingsraden

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regelen worden gesteld ter bevordering van een goede uitvoering van deze wet.

Gerelateerde artikelen