WOR: Wet op de ondernemingsraden

Artikel 47 – Algemene maatregel van bestuur

Inhoudsopgave

Algemene bepalingen

Artikel 47 – Algemene maatregel van bestuur

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regelen worden gesteld ter bevordering van een goede uitvoering van deze wet.