WOR: Wet op de ondernemingsraden

Artikel 46c – Vervallen

Inhoudsopgave

Algemene bepalingen

Artikel 46c – Vervallen

[Vervallen per 19-07-2013]