Artikel 46b – Vervallen

Algemene bepalingen

Artikel 46b – Vervallen

Wet op de ondernemingsraden

[Vervallen per 19-07-2013]

Gerelateerde artikelen