WOR: Wet op de ondernemingsraden

Artikel 52 – Vervallen

Inhoudsopgave

Algemene bepalingen

Artikel 52 – Vervallen

[Vervallen per 01-01-2002]