Artikel 52 – Vervallen

Algemene bepalingen

Artikel 52 – Vervallen

Wet op de ondernemingsraden

[Vervallen per 01-01-2002]

Gerelateerde artikelen