WOR: Wet op de ondernemingsraden

Artikel 45 – Vervallen

Inhoudsopgave

Algemene bepalingen

Artikel 45 – Vervallen

[Vervallen per 01-04-1990]