WOR: Wet op de ondernemingsraden

Artikel 53c – Uitgezonderde functionarissen

Inhoudsopgave

Algemene bepalingen

Artikel 53c – Uitgezonderde functionarissen

Deze wet is niet van toepassing op:

a.de leden van de Raad van State;

b.de leden van de Algemene Rekenkamer;

c.de Nationale ombudsman en de substituut-ombudsmannen.