Artikel 53c – Uitgezonderde functionarissen

Algemene bepalingen

Artikel 53c – Uitgezonderde functionarissen

Wet op de ondernemingsraden

Deze wet is niet van toepassing op:

a.de leden van de Raad van State;

b.de leden van de Algemene Rekenkamer;

c.de Nationale ombudsman en de substituut-ombudsmannen.

Gerelateerde artikelen