Artikel 10 – Nadere regeling procedures

Algemene bepalingen

Artikel 10 – Nadere regeling procedures

Wet op de ondernemingsraden

De ondernemingsraad stelt in zijn reglement nadere regelen betreffende de kandidaatstelling, de inrichting van de verkiezingen en de vaststelling van de uitslag daarvan, alsmede betreffende de vervulling van tussentijdse vacatures in de ondernemingsraad.

Gerelateerde artikelen