WOR: Wet op de ondernemingsraden

Artikel 49a – Vervallen

Inhoudsopgave

Algemene bepalingen

Artikel 49a – Vervallen

[Vervallen per 01-04-1990]