OR! pas op voor loverboys of foute interimmanagers

Interimmanager en de OR

Laat je niet inpalmen door een charmante interimmanager!

Is jouw ondernemingsraad weleens het slachtoffer geworden van een loverboy? “Nee, natuurlijk niet,” zul je nu denken. Dat overkomt immers alleen kwetsbare jonge meiden (kunnen overigens ook jongens zijn), die vallen voor de mooie praatjes van charmante jongemannen. Zulke kerels doen alsof ze echt van die meisjes houden, maar zijn er uitsluitend op uit om hen te exploiteren. Zelfs een OR die alleen maar bestaat uit grijze 50-plussers kan ten prooi vallen aan een loverboy, alleen heet hij dan anders: interimmanager.

Inpakken en …

Het is natuurlijk niet aardig van ons om een interimmanager te vergelijken met een loverboy en we willen dan ook benadrukken dat dit lang niet voor iedereen geldt. Maar in de praktijk komt het helaas nogal eens voor dat een ondernemingsraad zich laat inpakken door een interim-manager, die de raad met mooie praatjes in slaap sust en hem vervolgens – als hij hem niet meer kan gebruiken – genadeloos dumpt. Hoe voorkom je dat jouw OR hiervan het slachtoffer wordt?

“Je bestuurder wordt vervangen. De interim maakt direct vrienden met de ondernemingsraad. Waak echter voor machtsmisbruik!”

Al een tijdje in zwaar weer

Als ondernemingsraad kan je voor een complexe situatie komen te staan. Stel je voor: je organisatie zit al een tijdje in zwaar weer en de diverse verbeterplannen hebben tot nu toe weinig uitgehaald. Je begint je ernstig af te vragen of de huidige bestuurder wel de juiste persoon is om de boel weer op de rit te krijgen. Dan komt er plotseling een interimmanager op het toneel, ingehuurd om orde op zaken te stellen. Deze interimmanager lijkt meteen een goede band op te bouwen met de ondernemingsraad. Maar let op: schijn kan bedriegen. Wees alert op mogelijke manipulatie en machtsmisbruik!”

De goede interimmanager

Gelukkig zijn er veel goede interimmanagers. Zo’n man (of vrouw) probeert snel inzicht te krijgen in de huidige gang van zaken. Hij streeft naar doelmatigheid en geeft zelf het goede voorbeeld door zich te houden aan zijn eigen strakke toezeggingen, waarna hij van alle medewerkers hetzelfde eist. Deze interimmanager kan vaak goed overweg met de OR. Hij vertelt precies wat hij gaat doen en houdt zich hier ook aan. Hij is streng maar rechtvaardig, en als hij hard ingrijpt, zal hij altijd goed uitleggen waarom dit nodig is én hoe hij dit gaat doen. Met zo’n interimmanager kunnen we je feliciteren. Grote kans dat hij de zaak weer op de rails krijgt.

Maar slechte zijn er ook: de charmante man/vrouw

Helaas kun je ook te maken krijgen met een slechte interimmanager en die gedraagt zich soms net als een loverboy. Het is een charmante man. Hij geeft precies aan wat er mis is in de onderneming; het is net of hij het eens is met alle OR-adviezen van de afgelopen twee jaar! Er gaat een zucht van verlichting door de OR: “Eindelijk iemand die ons begrijpt!“ Hij onderstreept het belang van een ondernemingsraad en neemt je zeer serieus: hij houdt van je!

De interimmanager bereikt hiermee zijn doel: het clubje waarvan zijn voorganger veel last had, houdt voorlopig even zijn mond. Hij krijgt zijn adviesaanvragen er eenvoudig door en kan soms zelfs zonder adviesaanvraag zijn gang gaan. Zijn toezeggingen zijn niet erg waterdicht, maar getuigen wel van goede wil. Hij kan je goed gebruiken.

Dumpen

Dan blijkt het toch allemaal niet zo lekker te gaan met de voorgenomen reorganisatie. Er komt weer weinig van de plannen terecht en er ontstaat nogal wat kritiek op de interim-manager: hij houdt zich niet aan zijn afspraken en toezeggingen én verandert voortdurend van opvatting. Sommige OR-leden beginnen twijfels te krijgen en gaan vragen stellen: “Is de relatie met de interim-manager echt wel zo goed, of worden we alleen maar gebruikt?”

Ligt niet aan hem, toch

Dan begint hij opeens uit een ander vaatje te tappen: “Het is ook wel erg lastig om de zaak in beweging te krijgen”, “De ondernemingsraad moet niet zo over details zeuren”. Ten slotte is er volgens hem een volledig verkeerde cultuur, zijn de werknemers niet bereid tot verandering, ziet de ondernemingsraad de grote lijnen niet, etc. De liefde is definitief over. Je bent niet meer nodig, je wordt gedumpt.

Zakelijk opstellen

Natuurlijk weet je vooraf niet of een interimmanager zich later ontpopt als een loverboy. Maar als je je in alle gevallen hetzelfde opstelt, is er weinig aan de hand. Dat betekent vooral dat je je te allen tijde zakelijk moet opstellen. Let hierbij op het volgende:

  • Laat je niet afleiden door mooie en charmante praatjes, maar laat de bestuurder gewoon advies vragen over de zaken die adviesplichtig zijn en behandel zo’n adviesaanvraag zoals je dit altijd doet. Wel kun je dit zo mogelijk sneller doen dan normaal, aangezien een interimmer altijd haast heeft. Hier is niks mis mee.
  • Maak goede afspraken en leg toezeggingen helder vast.
  • Wees niet te lovend als een verhaal je positief in de oren klinkt. Zeg dan gewoon: “Oke, goed plan, over een half jaar gaan we het over de resultaten hebben.” Zorg dat je deze resultaten goed definieert en vastlegt.
  • Laat je niet verleiden om af te zien van je adviesrecht (artikel 25 WOR) of van het inschakelen van een adviseur (artikel 16 WOR).

Als je je hieraan houdt, voorkom je dat je je niet gauw laat inpakken door mooie praatjes. Je hebt sneller in de gaten of de interimmer de zaken wel of niet aankan. Bovendien bespaar je je de nodige verwijten van je achterban.

Interimmanager-bestuurder adviesplichtig artikel 30 WOR

Als laatste moet je weten dat het vervangen (lees ontslag) van de huidige bestuurder en het aanstellen van een interim bestuurder adviesplichtige onderwerpen zijn conform artikel 30 van de WOR.

Vraag door wat de opdracht is van de interimmanager (bestuurder). En als je de interim bestuurder spreekt, achterhaal zijn intenties, zijn aanpak en de wijze waarop hij voornemens is de OR te betrekken.

Dit alles dien je op te schrijven en bij te voegen aan het te geven advies. Heb je vertrouwen in de man/vrouw dan moet je dat ook uitspreken. Maar onthoud dat ‘Vertrouwen komt te voet en gaat te paard’. Het kunnen aanspreken op gedane toezeggingen is een belangrijk iets om invloed te houden op de situatie, nu en in de toekomst.

Wij wensen je heel veel succes met je interim manager.

Gerelateerde artikelen