Serieus! Wordt uw ondernemingsraad niet serieus genomen?

Niet serieus genomen worden

Veel ondernemingsraden kampen met het volgende probleem: “We hebben het gevoel dat we niet serieus worden genomen. De bestuurder gaat gewoon zijn gang.“ Als u dit gevoel ook wel eens heeft gehad, heeft u wellicht geprobeerd om hierover een gesprek te hebben met uw bestuurder, bijvoorbeeld tijdens een cursus of in een informeel gesprek.

Al eerder afspraken gemaakt

En misschien heeft u toen samen een aantal goede afspraken gemaakt, dat u eerder betrokken zou worden bij besluiten of om het overleg voortaan beter te laten verlopen – en ervoor te zorgen dat het overleg een stuk serieuzer zou worden. Misschien heeft u daarna wel tot uw teleurstelling – en misschien zelfs verontwaardiging – gemerkt dat van al die afspraken weinig terecht is gekomen. Anders gezegd: u wordt nog steeds niet serieus genomen. Wat moet u dan doen?

Grofweg twee oorzaken

De bestuurder heeft niets met de medezeggenschap

Als u niet serieus wordt genomen, kan dit grofweg twee verschillende oorzaken hebben. Soms ziet een bestuurder die hele medezeggenschap niet zitten. Dan zal hij zo min mogelijk met ‘zijn’ ondernemingsraad willen overleggen. En als hij er echt niet onderuit kan, zal hij zich in elk geval niets aantrekken van wat de ondernemingsraad te melden heeft.

Maar het kan ook aan u liggen

Want het is mogelijk dat uw bestuurder best wel een voorstander is van medezeggenschap, maar dat hij gewoon geen serieus weerwerk krijgt, en hij niks kan met wat de ondernemingsraad te melden heeft. Stel nu dat het aan ú ligt, wat kunt u hier dan aan doen? Dat leest u in dit artikel.

Wanneer neemt u iemand serieus?

Stel: u raakt op een feestje met iemand in gesprek. Uw gesprekspartner begint over voetbal. Toevallig bent u – in tegenstelling tot de auteur van dit artikel – een liefhebber en bovendien ook nog kenner; u weet heel veel van voetbal. Hoelang duurt het voordat u doorheeft of u de ander serieus neemt als het over voetbal gaat? Tien seconden? Eén minuut? Twee minuten? En op basis waarvan bepaalt u dat? U neemt de ander waarschijnlijk niet serieus als hij dingen zegt die simpelweg niet kloppen, of als hij vragen stelt waaruit blijkt dat hij er geen bal van afweet. U neemt de ander wél serieus als blijkt dat hij wel degelijk verstand heeft van voetbal, en dus verstand heeft van iets waar u zelf veel van weet.

Een ander voorbeeld

Stel: u bent onderhoudsmonteur. Er is een probleem met een complexe verpakkingslijn van een levensmiddelenbedrijf. Deze klus moet door twee mensen worden geklaard, en u krijgt een nieuwe collega mee. U zit samen in de auto op weg naar de klus, en u praat over de aanpak van de klus. Hoelang duurt het voordat u weet of u iets aan uw collega heeft – anders gezegd: of u hem serieus neemt? Tien seconden? Eén minuut? Twee minuten? Als u dan vaststelt dat u niets aan hem heeft, ergert u zich. U neemt zich dan voor om er de volgende keer voor te zorgen dat u iemand meekrijgt waar u wél wat aan heeft, zodat de klus beter en sneller is geklaard. U neemt uw collega wél serieus als hij verstand van zaken heeft en iets goed kan wat u zelf ook goed kunt. En natuurlijk als u wat aan hem heeft.

Samenvattend neemt u iemand serieus als

 • hij verstand heeft van een onderwerp waar u zelf ook veel van weet;
 • hij iets goed kan wat u zelf ook goed kunt (en misschien is hij zelfs beter dan u…);
 • u iets aan hem heeft, wat wil zeggen dat u – door zijn toedoen – uw doel eerder bereikt.

Wanneer neemt u in uw werk iemand serieus? en wanneer niet?

Hiervoor hebben we al voorbeelden gegeven van situaties waarin u in een paar minuten bepaalt of u iemand serieus neemt. Laten we hier eens wat dieper op ingaan, opnieuw aan de hand van een voorbeeld.

Stel: u werkt op de commerciële afdeling van een bedrijf. Samen met een collega bent u verantwoordelijk voor een systeem dat zo veel mogelijk informatie verzamelt en bijhoudt van (mogelijke) klanten. Uw collega gaat met pensioen en u moet zijn opvolger inwerken. Wanneer neemt u uw nieuwe collega serieus, en wanneer niet?

Gedrag waardoor u iemand serieus neemt (de checklist voor de ondernemingsraad)

 • Hij luistert aandachtig als u hem uitlegt wat er moet gebeuren en waarom dat moet gebeuren.
 • Hij stelt zinnige vragen, waaruit blijkt dat hij begrijpt waar het over gaat.
 • Hij verdiept zich in de materie.
 • Hij pakt zaken zelf op.
 • Hij komt op zaken terug.
 • Als hij iets niet begrijpt, vraagt hij om uitleg.
 • Als hij een fout maakt, meldt hij dat.
 • Als u afspraken met hem maakt, houdt hij zich daaraan.
 • Als hij zich niet aan een afspraak kan houden, meldt hij dat.
 • Hij geeft pas een oordeel als hij weet waar het over gaat.

Gedrag waardoor u iemand niet serieus neemt

 • Hij heeft meteen een oordeel.
 • Hij denkt het beter te weten.
 • Hij heeft een ongeïnteresseerde houding.
 • Hij is ongemotiveerd, en eigenlijk verzet hij zich gewoon.
 • Hij klaagt voortdurend over van alles: zijn stoel, het systeem, et
 • Hij denkt alleen aan zijn eigen belang

Wanneer neemt de bestuurder uw ondernemingsraad serieus?

Het belangrijkste verschil tussen u en uw bestuurder is dat hij bestuurder is (en u niet). Maar serieus nemen werkt bij hem hetzelfde als bij u. En net als u, neemt hij alleen iets aan van iemand die hij serieus neemt. Dat betekent dat u alleen invloed heeft op een bestuurder als hij u serieus neemt (veelal op een inhoudelijke bedrage en wat ook in zijn belang is).

Moet hij u dus serieus nemen?

Dan moet u zich dus ook serieus gedragen. Daarvoor is het bovenstaande rijtje een handig hulpmiddel. Want uw bestuurder zal u eerder serieus nemen als u aandachtig luistert, zinnige vragen stelt, zich in de materie verdiept, etc.

Gebruik de checklist en wees eerlijk

Neem de bovenstaande checklist en vul hem eerlijk in. Mogelijk eerst individueel en daarna als totale ondernemingsraad. Zet een streepje/kruisje bij elke keer dat u zich niet op een serieuze manier gedraagt. U weet dan wat u aan uw houding moet verbeteren om (nóg) serieuzer te worden genomen.

Dus voordat u roept wij worden niet serieus genomen. Kijk eerst naar uzelf. Staat de checklists grotendeels op groen, dan kunt u in ieder geval vaststellen dat het niet aan u ligt.

Kom je er niet zelf (nog) uit?

Dit onderwerp eens ‘echt’ serieus bespreken met de hele ondernemingsraad en wilt u echte handvaten krijgen op welke wijze de OR kan opereren om ‘echt’ serieus genomen te worden, neem dan contact met ons op.

Wij zijn te bereiken onder telefoonnummer 034 46 08 201 of via serieus@ondernemingsraad.nl

Gerelateerde artikelen