OR Instemming corona 2G, 3G of helemaal geen G!

2G
Auteur:
Rick de Jong

Geplaatst op:

14 november 2021
In categorie:

U zult misschien even denken aan het internet en dat we al in het tijdperk leven van 5G maar we bedoelen hier natuurlijk de 2/3G van corona.

Afgelopen vrijdag zijn de nieuwe corona maatregelen afgekondigd en sinds vandaag van kracht. Ze zijn afgekondigd tot 4 december, in de hoop dat besmettingen zullen afnemen.

Corona lichte ‘lockdown’

Of de ‘lichte lockdown’ genoeg zal zijn is nog maar de vraag. Maar menig mens is de mening toegedaan dat het hier niet bij zal blijven. De aankomende drie weken worden voorbereidingen getroffen die passen bij de huidige situatie en de tijdsgeest waarin we nu leven volgens Hugo de Jonge.

Instemming ondernemingsraad

Voorbereidingen worden getroffen voor de invoering van 2G of zelfs 3G. De keuze voor 2G of 3G wordt overgelaten aan de werkgever en gaat in overleg met de werknemers. Bij invoering van 2G of 3G lijkt het zelfs te neigen naar een taak voor de ondernemingsraad. Er is misschien zelfs instemming nodig van de ondernemingsraad (artikel 27 WOR)! Er werd door Hugo de Jonge tijdens de persconferentie verwezen naar de ondernemingsraad. Ben benieuwd!

Niet alleen of het voorgelegd gaat worden aan de OR maar ook naar een gepaste instemming.

Rick de Jong

Rick de Jong adviseert ondernemingsraden bij bedrijfskundige en juridische vraagstukken. Denk aan ondersteuning en het inbrengen van expertise bij reorganisaties, fusie, overnames, harmonisatie van arbeidsvoorwaarden, sociaal plan en andere complexe verandertrajecten. Contra-expertise vanuit bedrijfskundig en juridisch perspectief met hoogwaardige procesbegeleiding en het verkrijgen van invloed zijn daarbij zijn belangrijkste aandachtsgebieden. In al die jaren heeft hij honderden ondernemingsraden bijgestaan tijdens advies- en instemmingstrajecten op allerlei terreinen, in vrijwel alle sectoren.

Gerelateerde artikelen

Wij werken onder andere voor…

Gemeente Utrecht
Copaco
De Rijke
BAT
Visma