Blog

Jullie vragen, onze antwoorden

Geen geouwehoer maar rechtstreeks vanuit de de praktijk

De OR in gesprek met de Raad van Commissaris, hoe dan?

De OR in gesprek met de Raad van Commissaris, hoe dan?

Wat kan de ondernemingsraad hebben aan een samenwerking met de Raad van Commissaris (RvC) of de Raad van Toezicht (RvT)? Uw organisatie kent een Raad van Commissaris (RvC) of een Raad van Toezicht (RvT). De Raad benoemt (en ontslaat, zo nodig) de directie, keurt de...

Lees meer
Vroege betrokkenheid: die moet uw OR zelf verdienen!

Vroege betrokkenheid: die moet uw OR zelf verdienen!

Het is een veelgehoorde klacht onder ondernemingsraden: op het moment dat een voorgenomen besluit aan de OR wordt voorgelegd in het kader van een advies- of instemmingsprocedure, is er vaak niet meer zo veel aan te doen en kan de ondernemingsraad alleen nog op details...

Lees meer
Taak OR bij individuele gevallen

Taak OR bij individuele gevallen

De ondernemingsraad wordt aangesproken over een individueel probleem van een collega. Dit is de rol die de ondernemingsraad kan vervullen. Stel: op een regenachtige morgen komt een collega naar u toe. “Jij zit toch in de ondernemingsraad?” En vervolgens barst hij los:...

Lees meer
Leg uw afspraken nu eens duidelijk vast!

Leg uw afspraken nu eens duidelijk vast!

Zó voorkomt de ondernemingsraad dat uw bestuurder onder afspraken uitkomt. Wat doet de bestuurder eigenlijk met afspraken binnen het advies? Tijdens meerdere adviestrajecten hebben wij, in een informeel gesprek aan een bestuurder gevraagd wat hij nu eigenlijk deed met...

Lees meer
QR-code op het werk deel II

QR-code op het werk deel II

Op 22 november heeft de regering het Wetsvoorstel Tijdelijke wet verbreding inzet coronatoegangsbewijzen naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit wetsvoorstel maakt de inzet van een cornatoegangsbewijs (ctb) op de werkvloer mogelijk. Eerder kwam ik tot de conclusie dat de...

Lees meer
QR-code op het werk deel II

QR code op het werk instemmingsplichtig?

Alweer een persconferentie. Alweer aangescherpte maatregelen. Alweer een eindstreep die in zicht is. Angst en coronamoeheid gaan hand in hand. Voor- en tegenstanders van aangescherpt beleid laten zich harder horen. Maatregelen in het buitenland zijn een schrikbeeld...

Lees meer
OR Instemming corona 2G, 3G of helemaal geen G!

OR Instemming corona 2G, 3G of helemaal geen G!

U zult misschien even denken aan het internet en dat we al in het tijdperk leven van 5G maar we bedoelen hier natuurlijk de 2/3G van corona. Afgelopen vrijdag zijn de nieuwe corona maatregelen afgekondigd en sinds vandaag van kracht. Ze zijn afgekondigd tot 4...

Lees meer